Exhibition in Minsk «Children of the world» // 03-30 'june

Друзья! С 3 по 30 июня в кинотеатре «Центральный» пройдет фотовыставка «Дети мира», посвященная Дню защиты детей.

Выставка раскрывает четыре сюжета.
В центре первого – маленькие буддийские ученики, покинувшие свои родные дома и живущие в монашеских институтах на пожертвования. Второй сюжет посвящен индийским детям из низших каст, их дом – улица, а надежда на существование зависит от размера подаяния. Дети Непала, ставшие героями третьей части выставки, живут в окружении Большого Гималайского Хребта, им часто приходится обходиться без воды и света. И, конечно, белорусские дети, живущие в разных условиях: окруженные любовью близких или оставленные родителями. Что объединяет всех этих ребят, кроме детства? Конечно же большое сердце, вера в прекрасное будущее, переживания и радости. А мы, большие и сильные, должны учиться у них, поддерживать во всем и сохранять их прозрачно-чистое виденье мира, любовь и открытость всему живому.

Рада вам сообщить, что специальный гость выставки – проект электронной архаики Shuma (акустический состав: вокал, контрабас) представит традиционные беларуские песни, которые хранят древнее знание о природе вещей, любви к жизни, и, так же как дети, открыты миру.

Буду рада всех видеть :)

Вход свободный.

__________________

WYSTAWA „Dzieci Świata”

Przyjaciele! Od 3 do 20 czerwca w kompleksie kinowym „Centralny” odbędzie się wystawa fotografii pt., „Dzieci Świata”, organizowana z okazji Dnia Dziecka.

Wystawa obejmuje cztery tematy.
W pierwszym — młodziutcy buddyjscy uczniowie, którzy zostawili  domy rodzinne, żyją w klasztorach, kształcą się na mnichów i żyją z datków. Drugi temat poświęcony jest indyjskim dzieciom z niższych kast. Ich dom to ulica, a nadzieja na przeżycie zależy od wielkości jałmużny.  Dzieci Nepalu, które stały się bohaterami trzeciej części wystawy, żyją w otoczeniu grzbietu wielkich Himalajów. Im często przychodzi obchodzić się bez wody i światła.  I , oczywiście, białoruskie dzieci, które żyją w różnych warunkach: otoczone 
miłością bliskich, albo porzucone przez rodziców. Co łączy te dzieci, prócz dzieciństwa? Oczywiście, że wielkie serce, wiara w piękną przyszłość, smutki i radości. A my, więksi i silniejsi, powinniśmy uczyć się od nich, pomagać we wszystkim i chronić ich przezroczysto-czyste patrzenie na świat, miłość i otwartość na wszystko co żywe. 
Jest mi bardzo miło donieść, że specjalny gość wystawy - elektryczny projekt muzyki archaicznej Shuma (zestaw akustyczny: wokal, kontrabas) zaprezentuje tradycyjne pieśni białoruskie, które chronią starą wiedzę o naturze rzeczy, miłości i życiu,  oraz – tak jak dzieci – są otwarte na świat.

Będzie mi miło powitać wszystkich!
Wstęp wolny.